PHU THOMA .: Lakiery samochodowe :. Infolinia: (95)741 11 62 , czynne: pn-pt 7:00-15:00 kontakt@elakiery.pl
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Zapomniane hasło?

Strona główna » Inne » Literatura »

Wydawnictwo Teczka lakiernika

Blacharstwo i naprawy...
Blacharstwo i naprawy powypadkowe samochodów
Karoseria samochodowa. Odkształcenia powypadkowe. Konstrukcja karoserii...
55.00 PLN
Lakiernictwo samochodowe...
Lakiernictwo samochodowe + Suplement
Książka poświęcona renowacyjnemu lakiernictwu samochodowemu. Lakierowanie auta...
79.00 PLN
Teczka lakiernika
Teczka lakiernika
Niezbędnik. Wymagania prawne dla lakierni i warsztatu, obowiązujące procedury...
87.99 PLN

Wydawnictwo Teczka lakiernika

Wydawnictwo Teczka lakiernika
1
87.99
PLN

Netto: 71.54 PLN
  • Dostępność: w magazynie
  • Waga: 1.0 kg (Sztuka)
  • Gwarancja: 1 rok
Do koszyka
Ilość (min. 1 Sztuka):
Do zapłaty:

87.99 PLN

Bibliotek Lakiernika

Teczka lakiernika

 

Niezbędna pozycja w każdym serwisie, w twardej oprawie.

 

Wymagania prawne, obowiązujące procedury oraz gotowe do wykorzystania dokumenty:

Przygotowanie kontroli:

  • Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
  • Państwowej inspekcji pracy
  • Państwowej Straży Pożarnej

110 stron źródłowej wiedzy o przepisach do lakierni w twardej praktycznej oprawie, plus CD z danymi.

 

CZĘŚĆ I:
BHP oraz zabezpieczenie PPOŻ. w pomieszczeniach autoserwisu i lakierni - przygotowanie na wypadek kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Straży Pożarnej

Rozdział 1: Wymagania BHP dla pomieszczeń i stanowisk w warsztacie samochodowym i lakierni
1.1. Wymagania ogólne BHP dla pomieszczeń pracy - o czym należy pamiętać
1.1.1. Wymagania ogólne
1.1.2. Wymagania ogólne dotyczące podłóg w pomieszczeniach pracy
1.1.3.Wymagania dotyczące usytuowania pomieszczenia pracy w budynku, powierzchni pracy przypadającej na jednego pracownika oraz wysokości pomieszczeń
1.1.4.Wymagania ogólne dla schodów, pochylni oraz przejść i otworów drzwiowych w pomieszczeniach pracy
1.1.5.Wymagania dla okien w pomieszczeniach pracy
1.1.6.Wymagania dotyczące oświetlenia w pomieszczeniach pracy
1.1.7.Wymagania bhp a ogrzewanie i wentylacja pomieszczeń oraz dopuszczalne temperatury w pomieszczeniach pracy
1.2. Wymagania BHP dla malarni/lakierni - wskazówki przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym
1.2.1.Czyszczenie powierzchni metodami strumieniowo-ściernymi
1.2.2.Wymagania dotyczące natryskiwania lub napylania powierzchni w lakierniach/malarniach
1.2.2.1. Wymagania dla lakierni/lakierni z uwzględnieniem specyfiki prac i pomieszczeń których występują materiały niebezpieczne pożarowo oraz atmosfera wybuchowa
1.2.2.2. Katalog czynności zabronionych podczas natryskiwania lub napylania zgodnie z aktualnymi przepisami
1.2.3. Wymagania dla natryskiwania cieplnego
DOKUMENTY DO WYKORZYSTANIA - Obowiązkowe instrukcje stanowiskowe do zawieszenia w warsztacie:
Lista kontrolna sprawdzająca zgodność organizacji warsztatu z aktualnymi przepisami BHP
Instrukcja BHP na stanowisku MECHANIK SAMOCHODOWY
Instrukcja BHP na stanowisku BLACHARZ - LAKIERNIK
Instrukcja BHP przy SPAWANIU ELEKTRYCZNYM oraz SPAWANIU GAZOWYM

 

 

Rozdział 2: Obowiązkowa ocena ryzyka zawodowego dla stanowisk występujących w warsztatach samochodowych i lakierniach
2.1. Obowiązek przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego - zgodnie z aktualnymi wymogami
DOKUMENTY DO WYKORZYSTANIA - Obowiązkowa dokumentacja oceny ryzyka zawodowego dla określonych stanowisk:
CZĘŚĆ I: Opis metody wykorzystanej do oceny ryzyka zawodowego na stanowisku
CZĘŚĆ II: Szczegółowa karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku PRACOWNIK AUTO-SERWISU: MECHANIK SAMOCHODOWY
CZĘŚĆ II: Szczegółowa karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku PRACOWNIK AUTO-SERWISU: BLACHARZ - LAKIERNIK
CZĘŚĆ II: Szczegółowa karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku PRACOWNIK AUTO-SERWISU: SPAWACZ
CZĘŚĆ III: oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z dokumentacją oceny ryzyka zawodowego

Rozdział 3:Wypadki przy pracy w warsztacie samochodowym oraz lakierni - procedura postępowania oraz obowiązkowa dokumentacja
3.1. Procedura postępowania w dla wypadku przy pracy, wypadku w drodze do lub z pracy oraz dla wypadku ucznia w warsztacie
DOKUMENTY DO WYKORZYSTANIA: - Formularze niezbędne podczas postępowania powypadkowego dokumentacja wypadku:
Zawiadomienie o wypadku
Zarządzenie o powołaniu zespołu powypadkowego
Wyjaśnienia poszkodowanego
Wyjaśnienia świadka wypadku
Protokół z oględzin miejsca wypadku przy pracy
Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
Statystyczna karta wypadku Z-KW wraz z objaśnieniami (objaśnienia tylko na CD)
Informacja dla pracownika o możliwości wypłacenia jednorazowego odszkodowania z tytułu skutków wypadku przy pracy
Zgłoszenie wypadku przy pracy do PIP
Wniosek do ZUS w sprawie ustalenia procentowego uszczerbku na zdrowiu oraz wypłacenia jednorazowego odszkodowania
Oświadczenie powypadkowe poszkodowanego

Rozdział 4:Pozostałe wymagania związane z przestrzeganiem zasad BHP w warsztatach samochodowych, autoserwisach oraz lakierniach - szkolenia, badania, środki ochrony oraz wzory pism na potrzeby kontaktów z Państwową Inspekcją Pracy
DOKUMENTY DO WYKORZYSTANIA:
Skierowanie na badania
Zarządzenie w sprawie szkoleń
Karta szkolenia wstępnego
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp
Dobór środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego
Przydział środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego
Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pracy
Instrukcja udzielania pierwszej pomocy

 


CZĘŚĆ II:
Wymagania w zakresie ochrony środowiska oraz przygotowanie do kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Rozdział 1: Działalność warsztatu samochodowego i lakierni a wymagania prawa w zakresie ochrony środowiska i wynikające z tego obowiązki dla prowadzących autoserwisy i lakiernie
1.1. Obowiązkowe pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
1.1.1. Procedura uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza - krok po kroku
1.1.2.Obowiązkowa ewidencja emisji zanieczyszczeń - co powinno zawierać zestawienie dla Urzędu Marszałkowskiego oraz jak naliczane są opłaty na korzystania ze środowiska
1.1.3. Kto i kiedy może być zwolniony z opłaty za korzystanie ze środowiska
1.2. Odpady i ewidencja odpadów w warsztatach samochodowych i lakierniach
1.2.1. Kiedy uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów jest obowiązkowe?
1.2.2. Procedura uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów - krok po kroku
1.2.3. Jak właściwie prowadzić obowiązkową ewidencję odpadów oraz jak przygotować obowiązkowe sprawozdanie do Urzędu Marszałkowskiego
Akty prawne na płycie CD:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów - Dz.U.2001.152.1735 - zwolnienie z obowiązku ewidencji odpadów lub ewidencja uproszczona
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska - Dz.U.2008.196.11217 - opłaty za korzystanie ze środowiska na 2009
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów - Dz.U.2001.112.1206 - katalog odpadów
DOKUMENTY DO WYKORZYSTANIA - na płycie CD:
Gotowy do wykorzystania formularz wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Gotowy do wykorzystania formularz wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Załącznik do wniosku o pozwolenie na wytwarzanie odpadów
Karta ewidencji odpadu
Karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych
Karta przekazania odpadu
Karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów
Sprawozdania - obowiązujące od 1 lipca 2009 - wzory na płycie CD:
Zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat
Zestawienie emisji do powietrza
Zestawienie poboru wód
Zestawienie wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi
Zestawienie odpadów umieszczonych na składowisku

Rozdział 2: Aktualne obowiązki w zakresie dokumentacji substancji chemicznych (w tym również niebezpiecznych) wykorzystywanych w warsztacie oraz karty charakterystyk na CD
2.1.Nowe wymagania w zakresie dokumentacji wykorzystywanych chemikaliów - zgodnie z wymogami rozporządzenie WE 1907/2006 tzw. REACH
Akty prawne na płycie CD:
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U.2001.11.84)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla których nie jest wymagane dostarczenie karty charakterystyki (Dz.U.2003.19.170)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych. (Dz.U.2003.171.1666)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U.2005.201.1674)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz.U.2009.53.439)

 

Poleć ten produkt znajomemu:
E-mail twojego znajomego:
Twoja wiadomość:
Twój podpis:
Wpisz pierwsze słowo z nazwy produktu (to może być nazwa producenta):
Zadaj pytanie dotyczące produktu:
Twój e-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz pierwsze słowo z nazwy produktu (to może być nazwa producenta):
Komentarze klientów:
Uwagi:
Podpis:
Wpisz pierwsze słowo z nazwy produktu (to może być nazwa producenta):
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.
Produkty w koszyku:

0


Cena całkowita:

0 PLN


Partnerzy

© 2007-2017 elakiery.pl | serwis należy do firmy thoma.pl | Shop engine: Paweł Szydło & Mariusz Nowak